Flasken påvirker alle rundt om den
Vivien, børne og ungebehandler i Ung Revers fortæller her om, hvordan flasken påvirker alle i familien.